POLITYKA PRYWATNOŚCI W SKLEPIE DATA-SERWIS

  • Sklep internetowy, działający pod adresem www.data-serwis.pl (dalej zwanym„Sklep internetowy”), jest prowadzony przez Data Serwis Elwira Warakomska z siedzibą w Zielonej Górze przy ul.Racula-Myśliwska 4 wpisany do  ewidencji o działalności gospodarczej, NIP: 6922168432, REGON: 978006583
  • Data Serwis gromadzi następujące dane osobowe Klientów za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji:

    1) nazwisko i imię,
    2) adres zamieszkania
    3) adres poczty elektronicznej,
    4) numer telefonu.
    Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania zakupu w naszym sklepie.

  • Data Serwis może wykorzystywać podane powyżej informacje za zgodą Klienta w celu przysyłania informacji o zamówieniu, produktach, usługach, ofertach oraz odpowiedzi na zapytania. W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie.
  • Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o kontakt ze sklepem pod adresem data@data.info.pl
  • Witryna sklepu internetowego Data-Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
  • Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
  • Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
  • Witryna sklepu internetowego Data Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki Cookies wykorzystywane przez Data Serwis mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
  • Data Serwis zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

© 2016 Data-Serwis